Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Aartshertogen - 25 augustus 2019

Vanaf 19 juli 2019: enkel de inwoners van de site kunnen zich inschrijven aan deze rommelmarkt.

Vanaf 26 juli 2019: uitbreiding van de inschrijving naar alle inwoners van de gemeente.

Vanaf 2 augustus 2019: eenieder die het wenst kan zich inschrijven.

Gelieve voornoemde kalender te respecteren voor de subcategorie waartoe u behoort.  Elk niet respect van deze zal tot gevolg hebben dat u niet weerhouden wordt.  Voor organisatorische redenen zullen de inwoners van de site van de rommelmarkt een standplaats kunnen betrekken voor hun eigen woning.  De andere deelnemers zullen de resterende plaatsen kunnen bezetten.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

  • Aartshertogenlaan van het nummer 71 t/m 117 tot Phloxstraat (niet inbegrepen);
  • Square van het Fregat ;
  • Kerstrozenstraat : van het nummer 2 t/m 46 inbegrepen.

Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15,- € betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 10,- € verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde en volgende kalender respecteerde :

  • U woont op de site van de rommelmarkt zelf : betaling van de waarborg ten laatste op 26 juli 2019;
  • U woont in de gemeente : betaling van de waarborg ten laatste op 2 augustus 2019;
  • U woont niet in de gemeente : betaling van de waarborg EN van het  “standplaatsrecht” ten laatste op 9 augustus 2019.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.