Persoonlijke hulpmiddelen

Laatste nieuws

Agenda - Gemeenteraad 17 december 2019

Agenda

 Gemeenteraad van 17.12.2019

Openbare zitting
2
Ontslag van een gemeenteraadslid.
 
3
Geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid.
 
4
Goedkeuring van de register van zitting van 15.10.2019.- uitstel van 19/11/2019
 
5
Goedkeuring van de register van zitting van 19.11.19.
 
6
Overheidsopdrachten (van 04/11/2019 tot en met 25/11/2019 ) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
 
7
Jaarverslag 2018-2019.
 
8
Gebruik van mobiele cameras (voetpad - bodycams) voor de politieagenten - Toelating.
 
9
Methode voor overheidsopdrachten ter ondersteuning van een ecologische, ethische en solidaire overgang
 
10
Verdeling van de toelagen 2019 ten gunste van verenigingen en projecten in het kader van de Internationaal solidariteit . 7.960 € - 150/332-02
 
11
Verdeling van de gemeentelijke toelagen 2019 aan plaatselijke social groeperingen en aan diensten van gezinnen
 
12
Muziekacademie - Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Watermael-Bosvoorde en de koor "Choeur de la Rue"
 
13
Vorsterielaan/Heiligenborre - LUKOIL huurovereenkomst - Voorstel van een nieuwe commerciële huurkontrakt
 
14
Renovatieen uitbreiding van 2 wooneenheden - 335-337 Terhulpesteenweg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 242-01 - Bedrag : 571.676,12 euros B.T.W. inbegrepen. - Budget: 2020.
 
15
Gemeentehuis - Inrichting van de oude conciergebewoning (fase 1), van een PMR toegang et 2de verdieping (fase 2) - ontwerper - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 137/724-60 - Bedrag : 180.000,00 euros B.T.W. inbegrepen. Budget: 2020.
 
16
Grondbedrijf - Goedkeuring van de begroting van het dienstjaar 2020 .
 
17
OCMW - Begroting van het dienstjaar 2019 - Wijziging nr 2.
 
18
OCMW - Begroting van het dienstjaar 2020 + Bijlagen - Ter Goedkeuring.
 
19
Reglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2020 - Vaststelling van de aanslagvoet.
 
20
Reglement betreffende de gemeentelijke aanvullende belasting bij de personenbelasting - Dienstjaar 2020 - Vaststelling van de aanslagvoet.
 
21
Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2020
 
22
Toetreding tot de aankoopcentrale voor “Milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden” opgericht door Leefmilieu Brussel voor de Brusselse besturen.
 
23
Overeenkomst betreffende de financiering van de verfrissing van de verf van de Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand tussen , enerzijds, de gemeente Watermaal-Bosvoorde en, anderzijds, van de Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand.
 
24
Verenigde Anglicaanse Kerk “Holy Trinity” - Begroting van het dienstjaar 2020.
 
25
Protestantse kerk - The International Protestant Church of Brussels - Rekening van het dienstjaar 2018.
 
26
Protestantse kerk - The International Protestant Church of Brussels – Begroting van het dienstjaar 2020.
 
27
St-Clemenskerk - Begroting van het dienstjaar 2020.
 
28
St-Hubertuskerk - Begroting van het dienstjaar 2020.
 
29
Overeenkomst betreffende de subsidie voor de plaatsing van fietsparkeerplaatsen (beveiligde en niet beveiligde) - Gewestelijke ondersteuning van de gemeentelijke mobiliteitsacties 2019. Goedkeuring.
 
30
Franstalige bibliotheken – aanneming van het meerjarenplan voor de ontwikkeling van de lectuur 2020-2025
 
31
Reglement van ingebruikneming van de Salons van het hooghuis - Indexering van de tarieven (2% - 2020 - 2021-2022). Wijziging van artikel 1.
 
32
Reglement van ingebruikneming van het station van Watermaal – indexering van de tarieven (2% - 2020 - 2021-2022) - Wijziging van sommige artikels.
 
33
Dienstreglement en tarief voor het draaien van films in de gemeentelijke gebouwen en op het grondgebied van de gemeente - indexering van de tarieven (2%) 2020-2021-2022.
 
34
Interpellatie met motievoorstel gedeponeerd door Martin CASIER, Victor WIARD en Alexandre DERMINE over de inzet van Watermaal-Bosvoorde om geweld tegen vrouwen te bestrijden en vrouwenmoorden te erkennen.
 
35
Interpellatie van de heer Jos Bertrand betreffende de aanpak van armoede en uitsluiting in onze gemeente
 
36
Motie betreffende de klimaat - en leefmilieu noodtoestand van de groepen Ecolo-Groen en MR-GM ingediend door Mw Aurélie Sapa Furaha en de heer Gabriel Persoons.
 
37
Interpellatie van Laura Squartini betreffende de publiciteit van de administratie.

 

Document acties

Bloedinzameling aanstaande dinsdag 17/12

U bent tussen 18 en 70 jaar oud en gezond ? 
 
Help het Rode Kruis en geef uw bloed om levens te redden.
Elk kwartaal zijn bloeddonaties in Watermaal-Bosvoorde georganiseerd en de jongeren zijn ook welkom om de opvolging te verzekeren op.
 
Elke bloeddonatie gebeurt onder controle en met steriel materiaal voor eenmalig gebruik.
 
Meer informatie op donneurdesang.be/nl/ of 0800.92.245
 
Volgende bloedinzameling aanstaande dinsdag 17/12 van 16u tot 18u30 in het Hooghuis
 

Document acties

Document acties