Persoonlijke hulpmiddelen

Aanplakborden

Met als eerste doel om de sociale cohesie in de wijken te versterken, en omdat we de constante behoefte hebben aan communicatie tussen buren in de wijk, heeft het College van Watermaal-Bosvoorde besloten om aanplakborden voor u te installeren.

 

Er zijn er tien, nieuwgebouwd en geïnstalleerd door de gemeentelijke timmerlieden. En u vindt ze op deze plaatsen :

 

  • Hoek Konijnenwarande/Piepelingen
  • Ingang park E. Olivier/Chantilly
  • Vink (Actiris)
  • Onze Lieveheersbeestjeslaan (school)
  • Dries /Eland
  • Wiener (Calypso)
  • Kolonialelaan (ingang speelplein)
  • Jachtstraat /Prijskampstraat
  • Aartshertogenlaan
  • Ruytinx (parking school restaurant)

 

Het aanplakbord is voorbehouden voor buurtinformatie: wijkfeest, activiteiten die in de buurt plaatsvinden, kat of hond verloren, uitwisseling van goederen of diensten, advertenties, enz. Deze informatie is niet op haar plaats op bestaande grote culturele aanplakborden, die vaak worden overplakt door posters van allerlei aard. Hier is dus een eigenplek voor uw buurtleven en uw lokale uitwisselingen!

Het reglement zal ook worden aangewezen op het paneel. Een verklarende poster wordt ook aangebracht op de panelen, en een artikel hierover zal worden gepubliceerd in de gemeente krant.

Het aanplakken is toegestaan zonder voorafgaande toestemming aan privépersonen, groepen en verenigingen van inwoners met hun hoofdkwartier in de betrokken wijk, evenals de lokale overheid, om evenementen of actuele informatie gerelateerd aan het leven van de buurt (geen commerciële reclame) aan te kondigen. De inhoud van de weergave kan niet aanzetten tot de consumptie van alcohol, tabak of aantasten van de goede zeden of racistische of xenofoben inhoud presenteren.

De eventuele opkuis (verwijderen van overtollige affiches) zal maandelijks uitgevoerd worden door de dienst Openbare Werken.

Aan u om deze panelen te bestormen! Wij wensen u nuttige uitwisselingen tussen buren !

Document acties